Halmael OpwZZ1712 p73 nr. 21

Mensen wie gij zijt of niet, / Denk waarvoor gij zijt geboren