AlmZangg1787 p17 nr. 1

Uitgezogte ARIETTES uit de nieuwste Zangspellen. Romance.
Het regent herderin / Die al het land bekoort