DeuchS1575b fFf4v nr. 9

Een Liedeken
O God hoe wonderlijk / Staat gij ons allen bij