Camphuysen SR1624 p5 nr. 4

Godzalicheydts genoechzaemheydt
Heeft iemand door gestadig draven / Gelijk somtijds wel iemand heeft