Camphuysen SR1624 p7 nr. 5

Lof van Deuchde
O deugd gij zijt zo schoon / Gij zijt zo schoon en waardig om beminnen