Camphuysen SR1624 p72 nr. 46

Joodtsche Blijschap. I
Zalig uur vruchtbaar van verblijden / Die mij deed horen dat de schone tijden