Camphuysen SR1624 p78 nr. 50

Voor-schaduwing van 't rijck Christi. I
Mijn hart ontvonkt de geest begint in mij te ontspringen / Het gemoed bevrucht met vreugde dringt mij wat nieuws te zingen