Camphuysen SR1624 p87 nr. 53

Van volmaeckte Regering
Daar wordt geredezift hoedanige heerschappij / Volmaakt te achten zij