Camphuysen SR1624 p132 nr. 74

Lijdtzaemheydts Erinnering: I
Gij die de naam van christen draagt / En zijt of waant te wezen