Camphuysen SR1624 p135 nr. 76

[Lijdtzaemheydts Erinnering] III
Is het u om vrijigheid gedaan / Zo bevrijd u van de lusten