Camphuysen SR1624 p138 nr. 77

[Lijdtzaemheydts Erinnering] IV
Is godsdiensts vrijheid uw wens / Om godsdienst vrij te plegen