Camphuysen SR1624 p140 nr. 78

[Lijdtzaemheydts Erinnering] V
Hiertussen zo gij lijden moet / En menig kwaad gedogen