Camphuysen SR1624 p167 nr. 89

Christelijcke Wensch. Bruyloft-rijm voor R.S. en A.V.
Goede wens goedwenst goed wensen is een zede / Die al vanouds heeft onder mensen stede