Datheen Ps1566a fC4r nr. 111

PSALM CXI
De lof en prijs gans overal / Met hart vrij ik roemen zal