Datheen Ps1566a fI6r nr. 144

PSALM CXLIIII
Geloofd zij God mijn troost tot alle tijden / Die mijn handen zeer sterkelijk leert strijden