Datheen Ps1566a fL6r nr. 156

DAT GHEBEDT ONSES Heeren Jesu Christi. Matth. VI
Onze Vader in hemelrijk / Die ons heet broeders [ELDERS: kinders] allen gelijk [=Vater unser im Himmelreich]