Fruytiers EWS1565 p13 nr. 1

Het 1. Liedeken
Van God komt alle wijsheid goed / Die staat altijd in zijn gemoed