Fruytiers EWS1565 p18 nr. 4

Het IV. Liedeken
Zoon als gij tot Gods dienst gaat / In zijn gerechtigheid en vrees staat