Fruytiers EWS1565 p19 nr. 5

Het V. Liedeken
Gij die God vreest verbeid hier zijn genade / Wijk van hem niet zo geschiedt