Fruytiers EWS1565 p23 nr. 7

Het VII. Lideken
Mijn kind uw werken doch begin / In alle zachtmoedige zeden