Fruytiers EWS1565 p32 nr. 12

Het XII. Liedt
Mens laat u niet zo zeer bewegen / Dat gij op uw vriend verstoort