Fruytiers EWS1565 p42 nr. 17

Het XVII. Liedeken
Over een vrome vrouw / Wil jaloers hier zijn