Fruytiers EWS1565 p44 nr. 18

Het XVIII. Liedeken
Dat werk altijd zijn meester prijst / Insgelijks de handel goed