Fruytiers EWS1565 p46 nr. 19

Het XIX. Liedeken
Wie hier God vreest die zal bestaan / Zijn wegen wel met grote eer