Fruytiers EWS1565 p51 nr. 21

Een ander liedeken
Bij uw roep en Gods woord / Blijf hier en heb doch dat voor ogen