Fruytiers EWS1565 p78 nr. 35

Het XXXV. Liedeken
Somtijds straft de mens hier het ontij / Zweeg hij het waar wijze daad