Fruytiers EWS1565 p87 nr. 40

Het [XL]. Liedeken
Niet veel met een zot en spreekt / Noch veel met hem ook om en gaat