Fruytiers EWS1565 p110 nr. 53

Het LIII. Liedeken
Zo wie hier zijn zelf altijd wil wreken / Aan die zo wreekt de Heer rijk