Fruytiers EWS1565 p114 nr. 55

Het LV. Liedeken
Die zijn naaste hier wat leent / Doet een werk van barmhartigheden