Fruytiers EWS1565 p124 nr. 63

Het LXIII. Liedeken
Alzo gij best moogt te elke tijd / Wil het wijnzuipen vlieden