Fruytiers EWS1565 p137 nr. 71

Het LXXI. Liedeken
Offert gij onrechtvaardig goed / Uw offer die is zeer spottelijk