Fruytiers EWS1565 p144 nr. 75

Het LXXV. Liedeken
De buik neemt tot hem hier de spijs / Doch gaat de een de ander te boven