Fruytiers EWS1565 p151 nr. 79

Het LXXIX. Liedeken
Bewijs hier eer de medicijn / Opdat gij hem gebruikt te nood