Fruytiers EWS1565 p153 nr. 80

Het LXXX. Liedeken
Mijn kind wanneer hier een mens sterft / Ween en beklaag hem met misbaar