Fruytiers EWS1565 p158 nr. 83

Het LXXXIII. Liedeken
Ik heb nog veel meer te spreken / Want ik ben hier wel geleken