Fruytiers EWS1565 p160 nr. 84

Het LXXXIIII. Liedeken
Al wat God heeft geschapen / Dat is de vrome goed