Fruytiers EWS1565 p164 nr. 86

Het LXXXVI. Liedeke
Al hetgene dat hier uit de aarde komt / Zal hem weer derwaarts spoeien