Fruytiers EWS1565 p165 nr. 87

Het LXXXVII. Liedeken
Wijn en snaarspel verblijden / In het hart geven zij vreugde