Fruytiers EWS1565 p167 nr. 88

Het LXXXVIII. Liedeken
O dood wat bitterheid zijt gij hier gevende / De mens die uw gedachte is