Fruytiers EWS1565 p196 nr. 105

Het CV. Liedeken
Salomon bezat zijn vaders stad / Hij was zeer kloek en daartoe wijs