Fruytiers EWS1565 p203 nr. 109

Het CIX. Liedeken
De naam [van] Josia is geleken / Bij een reukwerk edel en goed