Fruytiers EWS1565 p204 nr. 110

Het CX. Liedeken
Hoe zullen wij hier prijzen / Als nu Sorobabel