OPN OGL nr. 21604

Kom vrienden wil mij eens aanhoren / Wat vroeger in 't verre land is geschied

strofe: 1

strofe: 2

strofe: 3

audio