OPN OGL nr. 30813

Komt vrienden wij hebben een weer een nieuw lied / Al wat er in ons dorpie al is geschied

strofe: 1

strofe: 3

audio