OPN OGL nr. 33115

Hebt gij het treurig nieuws gehoord wat / in ons dorpje al is geschied

strofe: 1

strofe: 2

audio