OPN OGL nr. 37008

Wat is er te Bethlehem geschied / Al van een koopmanszoontien

strofe: 1

strofe: 2

audio