OPN OGL nr. 37315

Vrienden wilt horen ook dit lied / Wat hier te Bremen weer is geschied.

strofe: 1

strofe: 2

audio