Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Dutch Songs on Line

NWO heeft in februari 2009 een subsidie van 775.000 euro toegekend voor het project Dutch Songs On Line, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de DBNL en het Meertens Instituut. In Dutch Songs On Line wordt tussen 2009 en 2013 een grote database ontwikkeld met 100.000 Nederlandstalige liedteksten uit de periode tot 1900. De database combineert de gegevens van twee reeds bestaande databases, de DBNL en de Nederlandse liederenbank van het Meertens Instituut; daaraan wordt een nieuwe dataset toegevoegd met transcripties van liedteksten, scans van de bronnen en contekstuele informatie. Het resultaat zal algemeen toegankelijk zijn via internet en daarmee laagdrempelig toegang geven tot een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed.
Aanhakend bij de nieuwe zoekmogelijkheden van de database gaat een interdisciplinaire werkgroep onderzoek doen naar de rol van lied in de constructie en transformatie van groepsidentiteiten in de Nederlandse en Vlaamse maatschappij van de Middeleeuwen tot 1900; er staan onder meer twee thema-bundels gepland en in 2012 wordt bovendien een internationaal congres georganiseerd.
De aanvragers van dit project bij NWO-Middelgroot zijn Louis Peter Grijp, Martine de Bruin (beiden DOC Lied, Meertens Instituut), René van Stipriaan (DBNL), Dieuwke van der Poel en Els Stronks (beiden Universiteit Utrecht).

Tweede Dag van het Nederlandse lied (10 mei 2010)

Plaats: Utrecht, Drift 21, Sweelinckzaal

Op de middag van 10 mei 2010 wordt in Utrecht de tweede Dag van het Nederlandse lied gehouden. Deze dag is verbonden met het NWO-project Dutch Songs on Line, dat nu bijna een jaar loopt. Tijdens deze middag brengt het DSOL-projectteam verslag uit van de laatste ontwikkelingen en wordt er een programma gepresenteerd met vier lezingen en een uitvoering van enkele liederen. Wie de Dag van het Nederlandse lied bezoekt, weet weer precies wat er op dit terrein gaande is!

Programma:
13.00 uur: opening en welkom
14.00 uur: René Corten, Wat zongen de Belgen in 1830?
14.30 uur: Louis Peter Grijp, Apollo's giften aan de achttiende-eeuwse zingende jeugd
Theepauze
15.30 uur: Jeroen Salman, Popularisering en mediastrategieën, 1700-1900
16.00 uur: Dieuwke van der Poel, Het liederenhandschrift Berlijn 190
16.30 uur: 'O Muse, comt nv voort' Nederlandse liedkunst 1550-1750. Margot Kalse (mezzosopraan) en Louis Peter Grijp (luit)
Het uitgebreide programma kunt u hier downloaden.

De deelname is gratis, maar met het oog op de catering wordt u verzocht uw komst aan te melden door middel van een mailtje aan Dieuwke van der Poel, uiterlijk 26 april 2010.

Voortgang

September 2009

Dutch Songs on Line is op 1 mei 2009 officieel van start gegaan. In de eerste vier maanden zijn verschillende werkzaamheden in gang gezet: de eerste selectie van de bronnen, de digitalisering van bronnen uit de KB te Den Haag en de UB Utrecht, de invoer van teksten, de vergelijking van de datastructuren van de Nederlandse Liederenbank en de DBNL en de ontwikkeling van de basisstructuur van de nieuwe database Dutch Songs on Line, die nu in ruwe vorm draait. De invoer van de liederen start met een selectie die bestaat uit de honderd populairste gedrukte liedboeken tot 1900, waar mogelijk (tot 1800) gebaseerd op de welbekende lijst van Nederlandsche liedboeken van D.F. Scheurleer.

Naast het werk aan de nieuwe database zelf, is er ook een aanvang gemaakt met de belendende onderzoeksactiviteiten. Op 10 mei 2010 zal voor de tweede maal de Dag van het Nederlandse Lied georganiseerd worden voor een multidisciplinaire groep van zo'n 70 onderzoekers. Daarnaast zijn er plannen voor een vervolgaanvraag: een onderzoek waarin de DSOL-database ingezet zal worden om vragen rondom de constructie en transformatie van groepsidentiteiten, in het bijzonder van Nederlandstalige jeugdgroepen te beantwoorden.

Indien gewenst kunnen onderzoekers een verzoek indienen om bepaalde liedbronnen tot 1900 aan de eerste selectie van de honderd populairste liedboeken toe te voegen (mail: Martine de Bruin). Daarnaast willen we vrijwilligers die bedreven zijn in het afschrijven van gotische druk en/of van handschriftelijke bronnen uitnodigen om te helpen bij het invoeren van liedteksten. Vanzelfsprekend zijn hier ook mogelijkheden voor docenten op universiteiten om studenten opdrachten te verstrekken waarvan de resultaten ten goede kunnen komen aan dit project (mail: Charlotte Boschma).