Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

Disclaimer

Teksten en melodie‘n: in beginsel zijn in de liederenbank alleen teksten en melodie‘n opgenomen die vrij zijn van auteursrechten. (Wel zijn er verwijzingen naar auteursrechtelijk beschermde teksten en melodie‘n.) Mocht er een tekst of melodie in de liederenbank voorkomen die toch niet rechtenvrij is, dan verzoeken wij de rechthebbende dit aan ons kenbaar te maken en wordt de tekst verwijderd.

Uitvoeringen: de opnames van Onder de groene linde zijn gemaakt met het expliciete doel dat ze op de radio werden uitgezonden, met naam en toenaam van de zangers. Deze waren zich daarvan volledig bewust en stelden het noemen van hun naam doorgaans op hoge prijs. Voor de opnamen en uitzendingen is nooit enig honorarium bedongen of uitgekeerd.

Privacy: vrijwel alle zangers van Onder de groene linde zijn inmiddels overleden. Dit blijkt uit steekproeven uit 2001 en 2007. Daarbij bleek ook dat het ondoenlijk is alle zangers of hun nabestaanden op te sporen: ze wonen vaak niet meer op het adres uit de tijd van de opnamen, en niet alle gemeenten zijn bereid verhuisgegevens te verstrekken. Met het overlijden vervalt de wettelijke bescherming van privacy-gegevens. Tijdens de steekproeven maakten desgevraagd geen van de nabestaanden bezwaar tegen publicatie van de opnamen via internet. Mocht een zanger of nabestaande toch bezwaar hebben tegen publicatie van gegevens, dan wordt hem/haar verzocht contact op te nemen met het Meertens Instituut.

Copyright: de metadata van de Nederlandse Liederenbank valt onder copyright van de KNAW. Voor verschillende deelprojecten is externe financiering geworven. Deze informatie is per deelbestand te vinden in het overzicht van collecties