Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Nieuw t'samen-spraeck, tusschen Damon en Dorinde
first line: O lief Dorinde weerde Maeght, / Ick sal u schoonheyt prijsen all songs with this text 
text norm: O lieve Dorinde waarde maagd Ik zal uw schoonheid prijzen (5 songs)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: dialooglied / herderslied / liefdeslied (wereldlijk)
keyword: Damon <-> Dorinde / Pan / schapen / vee / stal / elzenbos / tekst in zand / zee
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Seght mijn wel soete Harderin, &c.Petite royale (108 songs)

stanza form:
.  .        .     .     .
4A 3b 3b 3A 2c 3D 3c 3D 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: Laatste strofe =princestrofe. Wijsaanduiding = incipit AmRommelz1651 041, dat echter een ander strofeschema heeft. Melodienorm bij onderhavig lied o.g.v. strofevorm en concordanties.
record ID: 111209

source:

siglum:AmRommelz1651 ([1650+])
title:'t Amsterdamse Rommel-Zootje, Met verscheyde Minne-Deuntjens, Lief-lockende [...]
page: p3 (song number 2)
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 14 (5)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren